Tørr brønn i Norskehavet

Brønn i nærheten av Njordfeltet i Norskehavet var tørr.

Energi

Lundin Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 700 B, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6407/10-4. Brønnen er boret om lag 17 kilometer sørvest for Njordfeltet i Norskehavet. Brønnen klassifiseres som tørr, melder Oljedirektoratet.Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 700 B. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2014. Havdypet er 335 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.