Tørr brønn vest for Balderfeltet

Suncor melder om tørr undersøkelsesbrønn i Nordsjøen.

Suncor Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 571, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/10-14 S da brønnen var tørr, melder Oljedirektoratet.Brønnen er boret i den sentrale delen av Nordsjøen, om lag fem kilometer vest for Balder-feltet og om lag 200 kilometer nordvest for Stavanger.Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 571, som ble tildelt i TFO 2010.Suncor Energy Norge er operatør med 60 prosent av tillitalesen, mens Statoil sitter på de resterende 40 prosentene.Les hele meldingen her.