Det norske oljeselskap vil stenge ned produksjonen på Jette-feltet etter kun tre år i produksjon, skriver Upstream ifølge TDN Finans fredag.Bakgrunnen er at ExxonMobil skal skrape «Jotun-B»-plattformen.Produksjonen vil fortsette til oktober og en nedstengningsplan er godkjent av Oljedirektoratet.Beslutningen kommer ifølge avisen etter at ExxonMobil sendte ut på høring en konsekvensutredning av avvikling av det nærliggende Jotun-feltet.Den avviklingen vil finne sted senere i år. - Uten at lisenspartnerne på Jotun deler driftskostnadene for Jotun-installasjonene, vil Jette være kontantnegativ med dagens oljepris. Nedstengning av Jette-produksjon er først og fremst en følge av vedtaket til Jotun-lisensen om å stenge ned Jotuns produksjon, sier en talsperson fra Det norske til Upstream.