Subsea 7 har blitt tildelt en «major» kontrakt av BP og partneren DEA (Deutsche Erdoel AG), for utviklingen av subsea-feltene Giza, Fayoum og Raven offshore Alexandria i Egypt, går det frem av en børsmelding. Dette er andre fase av West Nile Delta-prosjektet, der feltutviklingen skjer på rundt 800 meters dyp.Subsea 7s definisjon av «major» kontraktssummer over 750 millioner dollar. Vi snakker altså om en kontrakt på minst 6,44 milliarder kroner.