– Etter møtet vi hadde i Brussel, har jeg fått klare signaler om at det som legges fram, er i tråd med norske interesser, sier Lien til.EU-kommisjonens energisikkerhetspakke legges fram tirsdag. For Norge har det vært viktig å påse at EU fortsetter å være en sikker og stabil mottaker av norsk gass.Ifølge Lien vil EU legge til rette for åpne markeder både på kjøper- og selgersiden. EU har også gitt signaler om at det skal satses på infrastruktur for gass, som igjen vil gi folk tillit til at gassen kommer fram.– I tillegg blir jeg positivt overrasket når EU-kommisjonen og EU-parlamentet signaliserer at gass også blir viktig i skipstransportsektoren. Dette kan åpne muligheter for en hardt prøvd leverandørindustri på Vestlandet, sier han.Paal Frisvold, Geelmuyden Kieses representant i Brussel, mener det ikke er ubetinget grunn til å glede seg ennå.– Fram mot 2030 har EU et energieffektiviseringsmål på 27 prosent og innen 2050 skal EU være avkarbonisert. Framover øker arbeidet med energieffektivisering. Gass vil i dette bildet bare være en overgangsordning, sier han.