Genel Energy har kommet med en reserveopppdatering for Taq Taq-feltet, hvor selskapet eier 44 prosent. Samtidig blir det opplyst at verdien på feltet nedskrives med én milliard dollar i 2015-regnskapet.Det vises til reviderte forutsetninger for utvinnbare volumer på feltet, samt lavere oljepriser.McDaniel & Associates står bak oppdateringen som nå stort sett er ferdig.2P-reservene på Taq Taq estimeres pr 31. desember 2015 til 356 millioner fat, mot et opprinnelig estimat på 683 millioner fat i 2011. Det er produsert 184 millioner fat, som gir gjenværende reserver pr 31. desember på 172 millioner fat.Det estimeres en bruttopoduksjon på Taq Taq på rundt 80.000 fat pr dag i år.  Denne ventes å falle til 65.000-75.000 fat pr dag i 2017 og 50.000-70.000 fat pr dag i 2018.       Genel Energys produksjonsguiding for 2016 på 60.000-70.000 fat pr dag opprettholdes.