Statoil har ifølge en pressemelding fra Oljedirektoratet gjort et lite gassfunn på utvinningstillatelse 104 ved Osebergfeltet.Funnet er gjort på undersøkelsesbrønn 30/9-28 S, omlag 5,5 kiometer vest for Oseberg Sørfeltet i midtre del av Nordsjøen og 140 kilometer vest for Bergen.Brønnen påtraff en gasskolonne på om lag 20 meter, hvorav 10 meter i sandstein med god reservoarkvalitet i Tarbertformasjonen.Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er på mellom en og to millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter, heter det i meldingen.Statoil har en eierandel på 49,3 prosent i lisensen. Petoro eier 33,6 prosent, mens Total og ConocoPhillips eier henholdsvis 14,7 og 2,4 prosent.Les mer!