Statoil lanserer i dag et nytt venturefond som skal investere i attraktive og ambisiøse vekstselskaper innen fornybar energi. Dette understøtter konsernets strategi om vekst innen nye energiløsninger, skriver selskapet i en melding.Statoil Energy Ventures skal investere om lag 1,7 milliarder kroner (200 millioner dollar) over en periode på fire til sju år.– Vi er glade for å etablere Statoil Energy Ventures, som blir et av verdens største selskapseide venturefond for investeringer i fornybar energi. Overgangen til et lavkarbonsamfunn skaper nye forretningsmuligheter, og Statoils ambisjon er å fremme ytterligere lønnsom vekst innenfor disse områdene. Gjennom det nye fondet ser vi frem til å investere i attraktive og ambisiøse selskaper og bidra til å forme energifremtiden, sier Irene Rummelhoff, Statoils konserndirektør for Nye energiløsninger.Fondet er opprettet som en del av Statoils nye forretningsområde Nye energiløsninger, som gjenspeiler selskapets ambisjoner om å gradvis supplere sin olje- og gassportefølje med lønnsomme løsninger innen fornybar energi og lavkarbonløsninger.Investeringene er medregnet i Statoils samlede investeringsprognoser, som ble presentert 4. februar.Potensielle fokusområder for investeringer vil være vindkraft på land og til havs, solenergi, energilagring, transport, energieffektivisering og smarte strømnett.
Bellona: - Statoil har forstått alvoret
- Dette viser at Statoil endelig skjønner alvoret og vil være med inn i fremtiden, sier Bellonas seniorrådgiver Runa Haug Khoury i en melding. - Dette er symbolsk for den energifremtiden vi er på full fart inn i. Statoil ser de enorme mulighetene som vokser frem innen fornybar energi og et energisystem i endring, sier Khoury.