Etter frisk oppgang onsdag, fortsetter brentoljen klatreturen nye 2,44 prosent i spotmarkedet torsdag.Kort etter børsstart omsettes et fat brentolje for 41,13 dollar, noe som er ny bestenotering for året. Fra bunnen på 27,72 dollar i januar har oljen dermed klatret tett på femti prosent.Driverne er først og frems nyheten om et møte mellom flere OPEC- og non-OPEC-land som skal finne sted i Doha i Qatar 17. april. Her skal oljeprodusentene diskutere en frysing av produksjonsnivåene.– Dette blir en oppfølging av møtet som ble holdt mellom Qatar, Saudi-Arabia, Russland og Venezuela, sa den qatarske oljeministeren Mohammed Bin Saleh Al-Sada. De fire landene foreslo tidligere i år å fryse produksjonen på nivået fra januar, forutsatt at andre store oljeland gjorde det samme. Ifølge Al-Sada støttes initiativet nå av 15 land, som til sammen står for 73 prosent av verdens oljeproduksjon.I tillegg fikk vi onsdag oljelagertall fra USA som viste mindre økning enn ventet. EIA-statistikk viste at råoljelagrene steg med 1,3 millioner fat, mot ventet 3,2 millioner fat. Dessuten har flere land av ulike årsaker opplevd produksjonsbortfall, samtidig som skiferoljeproduksjonen i USA fortsetter å falle.