Oljeselskapenes nye våpen

En ny vedlikeholdsapp skal hjelpe oljeselskapene å kutte kostnader.

En app er olje­selskapenes nye våpen i kampen mot høye kostnader. Olje­konsulent Jarand Rystad tviler på om det hjelper, skriver Dagens Næringsliv.Oljeselskapet Engies nye app skal sørge for mer effektiv informasjonsutveksling innen inspeksjon og planlegging av vedlikehold i Nordsjøen. Ifølge avisen er den det siste fremstøt en lang rekke kostnadskuttiltak i en industri som begynner å bli lettere desperat.Rystad mener informasjonsflyt er en av de største utfordringene i bransjen, og mener prosessforbedringer som Engies app kan bidra positivt. Han påpeker imidlertid at effektivitetstiltakene han har sett i bransjen så langt, har begrenset effekt, og mener dagens nedbemanninger vil ri bransjen som en mare om få år.- En utsetter igangsettelse av en rekke prosjekter som må komme. Det ligger an til at en etter 2020 må bygge ut flere prosjekter enn noensinne. Hvis en da gjør verdens største bemanningsreduksjon i forkant, sier det seg selv at en må konkurrere om folkene når oppturen kommer, sier han til avisen.- Det er helt feil å tro at kostnadene vil være lavere på fem og til og med tre års sikt enn i dag, sier Rystad.Hos Engie er imidlertid effektiviseringsoptimismen større.- Dette sparer oss for mellom fem og ti millioner kroner i året, sier it-sjef Unni Ulland til DN, og peker på at budsjettet for hele it-prosjektet er på 2,5 millioner kroner


Les også