Russland varsler oljefrys uten Iran

En «kritisk masse» av land er nå enige om å fryse oljeproduksjonen, ifølge Russlands oljeminister Aleksander Novak. Han mener tiltaket vil bli effektivt selv om ikke Iran slutter seg til avtalen.

Energi

En endelig beslutning om produksjonsfrysen kan bli tatt i mars, sa Novak tirsdag, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS.Han la til at over 15 land har sagt de støtter forslaget om å holde oljeproduksjonen på nivået den lå på i januar. Landene står for 73 prosent av verdens oljeproduksjon og utgjør en «kritisk masse», ifølge Novak.Uttrykket refererer til mengden spaltbart materiale som skal til for å starte en kjernefysisk kjedereaksjon.OPEC-landene Saudi-Arabia, Qatar og Venezuela sa i januar at de er villige til å fryse produksjonen hvis andre store oljeprodusenter gjør det samme. Iran har så langt vegret seg mot å slutte seg til avtalen, men Novak antyder at andre land likevel kan fryse sin produksjon.Han sier det kan inngås en egen avtale med Iran som tar hensyn til landets spesielle situasjon. Irans oljeproduksjon ligger i dag på et lavt nivå, men det ventes at den vil øke betydelig siden de fleste internasjonale sanksjonene mot landet er opphevet.

olje
produksjonsfrys
russland
opec
iran
Nyheter
Energi