Tror på 105 dollar fatet

Oljeekspert Jarand Rystad ser mange grunner til at oljeprisen kan stige kraftig de kommende årene.

Energi

Oljekonsulent Jarand Rystad er sikker på at oljeprisen vil stige til 105 dollar fatet i 2020, skriver Dagens Næringsliv.Han mener utsiktene i oljemarkedet er bedre enn de fleste tror, og trekker frem flere årsaker: investeringsnivået er for lavt, oljeprisen har aldri vært lavere i forhold til kostnadsnivået, det naturlige produksjonsfallet i gamle felter så stort at det snart vil bli oljeknapphet igjen, samt at vi har vært gjennom en uvanlig periode med eksepsjonelt mye ekstern finansiering inn i oljemarkedet.- Det at oljeprisen falt til 30 dollar gjør at oljeproduksjonen nå endelig begynner å falle i Nord-Amerika. Vår prognose er et fall på rundt 500.000 fat i løpet av året. Det kommer til å merkes i oljemarkedet. Nå skjer det endelig at amerikansk oljeproduksjon faller, sier Rystad.Han er imidlertid mer forsiktig i beskrivelsen av etterspørselssiden, og legger til grunn kraftig energieffektivisering fremover og nokså rask overgang til fornybar. Han mener imidlertid at dette ikke kan skje så raskt som mange tror.- Elbilene erstatter 0,01 prosent av verdensforbruket av olje. Selv om antall elbiler hundredobles, er det én prosent det er snakk om. En må få en tusendobling før det har en stor effekt, og det vil ta minst 20 år med ekstremvekst, påpeker Rystad overfor DN.

oljeprisen
jarand rystad
olje
Nyheter
Energi