Foreløpige produksjonstall i februar 2016 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 2.050.000 fat olje, NGL og kondensat, melder Oljedirektoratet.Det er en oppgang på 12.000 fat per dag (ca 0,5 prosent) sammenlignet med januar 2016.Det totale gass-salget var 10,6 milliarder standard kubikkmeter (GSm3). Dette er 0,5 GSm3 mindre enn måneden før.Væskeproduksjonen i februar fordeler seg slik: 1.619.000 fat olje, 395.000 fat NGL og 3. 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.Oljeproduksjonen ligg ca 9 prosent over produksjonen i februar i fjor.Oljeproduksjonen er ca 1,5 prosent over OD sin prognose for februar 2016,