Færre rigger i mars

Baker Hughes internasjonale riggtelling var 985 rigger i mars 2016, ned 33 fra måneden før.

Energi

Offshore var det 211 rigger i drift, ned 14 fra foregående måned, melder Baker Hughes torsdag ifølge Thomson Reuters.Baker Hughes International Rotary Rig Count er en månedlig opptelling av antall rigger som aktivt er med i lete- eller produksjonsboring etter olje eller gass.Rigger i Nord-Amerika, Russland og Kina er ikke med i statistikken.

baker hughes
riggtelling
riggmarked
Nyheter
Energi