Flertall i nord mot oljeutredning

Et knapt flertall av de spurte i en fersk meningsmåling sier nei til en konsekvensutredning av oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Energi

44,7 prosent av de spurte i målingen, som er gjort blant folk i Nord-Norge for Nordlys , sier nei til konsekvensutredning. 41,1 sier ja, mens 14,2 prosent svarer vet ikke.– Vi har hele veien advart mot konsekvensutredning, fordi det i praksis er en åpning for oljeboring – nå sier folket tydelig ifra, sier leder Bente Kristine Lorentzen i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.Tidligere målinger har vist flertall mot oljevirksomhet, men for konsekvensutredning, ifølge aksjonen.Sysselsetting og næringsaktivitet er viktige argumenter for tilhengerne av konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja. For motstanderne veier hensyn til natur og miljø og sårbare havområder tyngre.Saken er en het potet i rikspolitikken. Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ønsker, i likhet med Arbeiderpartiet, konsekvensutredning. Men regjeringens samarbeidspartiet Venstre og KrF har satt en stopper for utredning i denne stortingsperioden. Samtidig ruller diskusjonen videre.– Den krevende situasjonen som industrien nå står i, vil i aller høyeste grad gjøre det mer aktuelt for Stortinget å gå inn for en konsekvensutredning i 2017 eller 2018, sa olje- og energiminister Tord Lien (Frp) til NTB i januar.

oljeutredning
lofoten
vesterålen
senja
Nyheter
Energi