KrF ber regjering og konkurransetilsynet gripe inn mot Statoil. Bransjen er bekymret for det stadig mektigere oljeselskapet, skriver Dagens Næringsliv.- Vi har vært opptatt av dette helt siden vi jobbet med fusjonen i 2006–2007. Vi var oppmerksomme på og advarte mot at Statoil ville få en for dominerende rolle. Vi får nå tilbakemeldinger fra leverandørindustrien at de opplever en skvis fra Statoil. Inngåtte avtaler kreves å bli reforhandlet. Nye avtaler blir satt på vent, sier KrFs og deres representant i næringskomiteen, Line Henriette Hjemdaltil avisen.- Vi er verdensledende innen oljeservice, men det er ikke enkeltbedrifter i seg selv som står for det, men hele verdikjeden. Jeg forventer at regjeringen og konkurransetilsynet gjør en gjennomgåelse av situasjonen og kommer opp med forslag til tiltak, sier Hjemdal, som mener Statoils press mot leverandørmarkedet gjør situasjonen i oljebransjen ytterligere vanskelig.Informasjonsdirektør i Statoil, Bård Glad Pedersen, sier oljegiganten har forståelse for at situasjonen oppleves som krevende, men viser til at også de må redusere bemanningen og ta ned kostnadene.– For å skape grunnlag for aktivitet, verdiskaping og ringvirkninger er det helt nødvendig at vi lykkes med å ta ned kostnadsnivået og styrke konkurransekraften i industrien. Vi er selvsagt avhengige av konkurransedyktige betingelser fra våre leverandører, men det aller viktigste for å ta ned kostnadsnivået er samarbeidet med leverandørene for å finne de beste og mest effektive løsningene for å gjøre prosjekter realiserbare, sier han til DN.