Det internasjonale energibyrået (IEA) oppjusterer sine estimater for oljeetterspørselen i 2016 med 110.000 fat per dag til 96,07 millioner fat per dag, melder de i ."Uventede forsyningskutt og -brudd i Nord-Amerika, Afrika og Sør-Amerika demper de globale produksjonsprognosene", skriver IEA i rapporten.Etterspørselen for 1. kvartal heves med 150.000 fat per dag, mens inneværende kvartal oppjusteres med 180.000 fat per dag.For tredje og fjerde kvartal oppjusteres etterspørselsestimatene med henholdsvis 70.000 og 60.000 fat per dag.I 2017 anslår IEA en etterspørsel på 97,36 millioner fat per dag. Det er første gang energibyrået publiserer sine spådommer for neste år.For 2015 er tallene nedjustert med 10.000 fat per dag til 94,74 millioner fat.De melder også at de øker «call on Opec»-anslaget for 2016 med 200,000 fat per dag til 32,5 millioner fat per dag. For 2017 anslås det 33,5 millioner fat per dag.IEA spår at oljemarkedet vil være balansert i andre halvår i år, gitt at det ikke dukker opp noen store overraskelser.Energibyrået spår at oljelagrene vil bli mindre i 3. kvartal, men venter samtidig en liten oppgang i 4. kvartal.