Sjeikene fra Qatar-selskapet Halul mente de var rundlurt av Dag Dvergsten.  De betalte 230 millioner kroner for riggen som den norske investoren hadde kjøpt for 40 millioner kroner.Dommeren i Oslo Byfogdembete mener sjeikene hadde grunn til å føle seg lurt, men de fikk ikke medhold, skriver DN.Dommeren var ikke enig i at det var noen konspirasjon og avviste at Halul kunne påvise noe tap. Dermed er det ikke grunnlag for erstatning, var konklusjonen.Qatarerne visste ikke at Dvergsten satt som både kjøper og selger, skriver avisenDommeren skriver at Dvergsten «ved bruk av sine egeneide selskaper har opptrådt klart illojalt og kritikkverdig overfor Halul ved å fortie sin posisjon i det selgende selskap», skriver dommeren.