regjering og konkurransetilsynet gripe inn mot Statoil. Hun advarte mot at Statoil har fått for stor makt.Olje- og energiminister Tord Lien vil imidlertid ikke gripe inn mot Statoils makt og dominans, skriver avisen torsdag.Politikere og aktører i oljebransjen mener Statoil presser en hardt prøvet leverandørindustri.– Det er hyggelig at KrF har begynt å engasjere seg i oljepolitikk omsider. Det setter jeg pris på, sier Lien.– Statoil må tåle å bli debattert, men det betyr ikke at jeg er enig i kritikken. Vi er opptatt av konkurransen på norsk sokkel. Derfor er jeg glad for at Lundin er blitt en sterk aktør og at Det Norske er blitt enda sterkere gjennom fusjonen med BP. Jeg er glad for at Statoil driver frem prosjekter på norsk sokkel i en periode med en oljepris på 50 dollar. Vi har i Norge hatt en produktivitetsforbedring på halv­annen prosent i året. Det har ikke vært tilfelle i norsk olje og gass. Det må være et betydelig potensial for å få kostnadene videre ned hos oljeselskapene og leverandørindustrien, svarer Lien.Han sier han aldri kommer aldri til å styre Statoil politisk.