Kortsiktig overtilbud i oljemarkedet sendte prisene ned 75 prosent og har ført til krise i store deler av olje- og oljeserviceindustrien. Karl Oscar Strøm i Pareto Securities slår fast at dette har tatt oppmerksomheten bort fra robust etterspørselsvekst, og at strukturen på tilbudssiden er i ferd med å bli varig endret.«Verden går fra en situasjon der OPEC har vært svingprodusenten som kunne balansere markedet til at denne rollen er i ferd med å bli overført til selskapene som utvinner amerikanske skiferolje. Skiftet fra «call on OPEC» til «call on shale» har en forutsigbar konsekvens: Høyere oljepriser er nødvendig for å balansere markedet», skriver Strøm.Pareto-analytiker Trond Omdal sier i et intervju med Strøm at man har sett at totale kostnader har kommet ned med 30-40 prosent, noe som betyr at mange oljeselskaper som tidligere trengte over 100 dollar fatet for å ha positiv kontantstrøm i løpet av 2017, vil komme ned mot 55-60 dollar fatet. Men i tillegg til effektivisering og lavere leverandørmarginer har dette også kommet gjennom utsettelse av prosjekter på nær 400 milliarder dollar i løpet av de to siste årene. - Når verden igjen trenger vekst i USA oljeproduksjon og annen produksjon utenfor OPEC, må det også investeres i høyere kostnads skiferolje,  oljesand og offshoreprosjekter. Siden så mye kapasitet er tatt ut i mange leverandørsegmenter forventer vi at syklisk inflasjon også vil komme tilbake. Vi tror derfor USD 70-80/fat er "det nye" USD 100/fat, og ikke USD 50-60/fat som forward-markedet indikerer. Men mye avhenger av hva som skjer med den poltiske utviklingen og investeringene innenfor OPEC, og da spesielt Iran og Irak. Hvis ikke det investeres tilstrekkelig også innenfor OPEC-området kan vi igjen se oljepriser over USD 100/fat innen 2020, sier Omdal.Pareto venter en oljepris på 50 dollar i årets tredje kvartal og 55 dollar i fjerde, stigende til 60 dollar i 2017 og 70 dollar fra 2018.