IEA mener markedet nå viser tegn til å stabilisere seg.Byrået justerer i sin månedlige rapport opp anslaget for etterspørselen etter olje i år, men bemerker samtidig at tilbudet er stort og lagrene velfylte. IEA mener etterspørselen i år vil ligge på rundt 96,1 millioner fat per dag.Etter å ha nådd det laveste nivået på 13 år i januar, har oljeprisen økt til over 50 dollar fatet den siste tiden, men utviklingen ser ut til å ha flatet ut. (©NTB)