Oljekrise gav rekordresultat

Tidligere Norsk Tillitsmann lever godt av oljekrisen.

Ragnar Sjoner, Norsk Tillitsmann. Foto: Finansavisen

Lånekoordinatoren Nordic Trustee økte omsetningen med nesten ti millioner kroner til 119 millioner, og satt igjen med hele 58 millioner kroner i resultat før skatt i 2015. Det tilsvarer en margin på hele 49 prosent.Oljekrisen har dermed slått positivt ut for selskapet som lever av å være såkalt tillitsmann for eierne av obligasjonslån - hvor oppgavene er å kalle inn til møter og være kontaktpunkt for obligasjons­långiverne.- Vi er veldig godt fornøyd med fjoråret. Vi har jo selvfølgelig hatt stor aktivitet på restruktureringer og problemløsning knyttet til høyrentemarkedet, sier administrerende direktør Ragnar Sjoner i Nordic Trustee til DN.Toppsjefen forteller om store utfordringer for obligasjonseierne og selskapene innen olje og offshore, der mange har jobbet med restrukturering av lånene sine, og endringer av lånevilkårene.Selskapet skiftet navn fra Norsk Tillitsmann til Nordic Trustee i mars 2014 for å satse på nordisk vekst, og gjør det særlig bra i Sverige, skriver avisen.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker