Færre rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for USA viser færre enheter i drift.

Energi

Baker Hughes riggtelling for USA viste at det var 489 rigger i operasjon per 26. august. Det er 2 færre enn for en uke siden.Totalt var det 635 olje- og gassrigger i operasjon i USA, Canada og Mexico per 26. august.Antall amerikanske oljerigger var uendret på 406. Antallet gassrigger var 81, ned to fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 146 rigger i drift, opp 25 fra uken før. I Mexicogulfen var det 17 rigger i drift, ned én fra uken før.Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart

rigg
riggtelling
baker hughes
usa
canada
Nyheter
Energi