Flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for Nord-Amerika viser flere enheter i drift.

Energi

Baker Hughes riggtelling for USA viste at det var 464 rigger i operasjon per 5. august. Det er én mer enn for en uke siden.Antall amerikanske oljerigger steg med syv, til 381. Antallet gassrigger var 81, ned fem fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 122 rigger i drift, opp tre fra uken før. I Mexicogulfen var det 17 rigger i drift, ned to fra uken før.Totalt var det 586 olje- og gassrigger i operasjon i USA, Canada og Mexico per 5. august.Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart

rigg
riggtelling
baker hughes
usa
canada
mexicogulfen
Nyheter
Energi