Flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for USA viser flere enheter i drift.

Energi

Baker Hughes riggtelling for USA viste at det var 463 rigger i operasjon per 29. juli. Det er én mer enn for en uke siden.Totalt var det 582 olje- og gassrigger i operasjon i USA, Canada og Mexico per 29. juli.Antall amerikanske oljerigger steg med tre, til 374. Antallet gassrigger var 86, ned to fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 119 rigger i drift, opp 17 fra uken før. I Mexicogulfen var det 19 rigger i drift, uendret fra uken før.Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart

rigg
riggtelling
baker hughes
usa
canada
Nyheter
Energi