Genererte 16 oljemilliarder for staten

Forvalteren av den norske stats olje og gass tjener fortsatt mindre, men fallet flater ut.

Grethe Kristin Moen - Foto - Petoro
Energi

Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) melder om et resultat etter finansposter på 14,24 milliarder kroner i 2. kvartal, mot 21,25 milliarder kroner i samme periode året før.Driftsinntektene beløp seg til 27,80 milliarder kroner, sammenlignet med 37,17 milliarder kroner i 2. kvartal 2015.Netto kontantstrøm til staten endte på 16,24 milliarder kroner, mot 23,85 milliarder kroner.Petoros årsberetning viser en olje- og gassproduksjon på 990.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2. kvartal, sammenlignet med 926.000 fat i samme periode i fjor."Omstillingen på norsk sokkel fortsetter. En del av denne innebærer innsats for økt effektivisering. Innen boring har dette gitt synlige resultater, men den gode utviklingen fra 2015 flater nå ut. Ytterligere forbedring er nødvendig", heter det i meldingen, hvor Petoro understreker at oljebransjen trenger varig, strukturell omstilling.- Vi har et grunnleggende problem med kostnadene på norsk sokkel, særlig i den modne fasen vi er inne i nå, sier adm. direktør i Petoro, Grethe K. Moen, i en kommentar.- Klarer vi ikke å gjennomføre den effektiviseringen som er nødvendig, må vi avslutte produksjon fra eksisterende felt tidligere enn ønskelig og vi får heller ikke lønnsomhet i nye prosjekter. Dette vil redusere samfunnets fremtidige inntekter. Det er fortsatt usikkert om de grepene som er tatt fører til varig omstilling. Vi må inn med et nytt tankesett, det stiller store krav til ledelse, sier hun.Her er rapporten.

petoro
olje
Nyheter
Energi