Høyeste oljeproduksjon på over fem år

Produksjonen på norsk sokkel viste en markant oppadgående trend i juli.

Energi

Foreløpige produksjonstall i juli viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 2.136.000 fat olje, NGL og kondensat, går det frem av en melding fra Oljedirektoratet tirsdag.Væskeproduksjonen fordeler seg på 1.728.000 fat olje, 375.000 fat NGL og 33.000 fat kondensat.Månedsproduksjon av olje er den største for en måned på over fem år (mars 2011). Totalt gassalg var 9,1 milliarder standard kubikkmeter (GSm3), 0,9 GSm3 mer enn måneden før.Væskeproduksjonen i juli fordeler seg slik: 1 728 000 fat olje, 375 000 fat NGL og 33 000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag.Den høye juli-produksjonen henger ifølge direktoratet med at mange felt produserer over forventning, og at Goliat nå bidrar betydelig - som den fjerde største oljeprodusenten denne måneden.Endelige tall for juni viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på ca. 1,449 millioner fat olje, 0,365 millioner fat NGL og kondensat og totalt 8,2 GSm3 gass for salg.Det meste som er blitt produsert på norsk sokkel i løpet av en måned var i juli 2000. Da ble det i snitt produsert 3,3 millioner fat olje hver dag.Les mer her.

oljeproduksjon
oljedirektoratet
norsk sokkel
Nyheter
Energi