Milliardsmell for Rem Offshore

Nedskrivningene sier det meste.

Rem Offshore melder om et resultat etter skatt på minus 1.119,0 millioner kroner i 2. kvartal 2016, mot pluss 64,3 millioner kroner i samme periode i fjor.Resultat per aksje ble minus 48,07 kroner, mot pluss 3,60 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 1.119,0 millioner kroner, sammenlignet med pluss 64,6 millioner kroner i 2. kvartal 2015.Driftsresultatet ble minus 1.048,3 millioner kroner, mot pluss 109,5 millioner kroner året før.De totale inntektene beløp seg til 221,6 millioner kroner, sammenlignet med 292,0 millioner kroner i 2. kvartal 2015.NedskrivningerRegnskapet er belastet med nedskrivninger på 898,7 millioner kroner, «som en følge av usikkerheten knyttet til dagens skipsverdier».- Dette i kombinasjon med kanselleringskostnadene knyttet til nybygget gjør at selskapet er i brudd med covenants (lånevilkår) som berører egenkapital og verdsettelse av flåten. Selskapet har gjennom standstill-avtalen med bankenefått godkjent midlertidig fritak fra gjeldende covenants og har søkt obligasjonseierne om aksept for godkjenning om midlertidig fritak, skriver styret i rapporten.Rederiet informerer også om restruktureringsplanen som ble presentert i slutten av juni.- Den samlede effekten av restruktureringen er forventet å bedre selskapets likviditet med rundt 3,6 milliarder kroner over en periode på 3,5 år, og redusere netto rentebærende gjeld med rundt 900 millioner kroner (22 prosent), skriver styret.Restruktureringen er betinget av et positivt vedtak på obligasjonseiermøte som er planlagt gjennomført 6. september 2016.Rapporten her.