Venter høyere oljeetterspørsel

IEA har sluppet sin ferske månedsrapport.

Det internasjonale energibyrået (IEA) oppjusterer i sin seneste månedsrapport anslaget for verdens oljeetterspørsel i 2016 og 2017.Anslaget for verdens oljeetterspørsel i 2017 oppjusteres med 70.000 fat per dag til 97,50 millioner fat dagen. Anslaget for oljeetterspørselen i 2016 oppjusteres med 120.000 fat per dag til 96,25 millioner fat dagen.Kvartalsvis økes etterspørselsestimatene med 80.000 fat per dag i 1. kvartal 2017, 70.000 fat i 2. kvartal, 60.000 fat i 3. kvartal og 90.000 fat i 4. kvartal.I 4. kvartal 2016 oppjusteres anslaget med 150.000 fat per dag.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker