Oslo Axess-noterte EAM Solar viser i en børsmelding fredag til «det uredelige salget» av 31 solparker til selskapet, gjort av Enovos Luxembourg SA og Avelar Energy Ltd. gjennom deres felleseide selskap Aveleos SA i Luxembourg.Det såkalte «P31-oppkjøpet» har tvunget EAM Solar til å forfølge sine rettslige og økonomiske interesser i flere rettslige instanser, ifølge selskapet etter selgernes «uvilje til å respektere sine kontraktuelle forpliktelser».EAM Solar har ifølge fredagens melding nå seks separate rettsprosesser som er gående eller nylig avsluttet, samt ytterligere 2-4 prosesser som er i ferd med å bli igangsatt.I forrige uke skrev EAM Solar i en annen børsmelding atat Enovos, Avelar og Aveleos er finansielt ansvarlige i kjølvannet av at EAM Solar og EAM Solar Italy Holding ble utsatt for kontraktsvindel.17 parker lagt nedFinansavisen omtalte i juni at EAM Solar hevdet seg utsatt for svindel i forbindelse med kjøpet av 21 solcelleparker i Italia. I etterkant av kjøpet viste det seg at ledelsen i selskapene bak salget var under politietterforskning for bedrageri av den italienske staten.Ledelsen skal ifølge avisen ha forfalsket dokumenter som sikret selskapet viktige subsidier, såkalte «feed-in-tariffs».Konsekvensen ble at 17 av de 21 parkene fikk terminert rettighetene til å motta slike subsidier, som igjen betyr at selskapet går glipp av betydelige inntekter. De 17 parkene ble stengt ned på permanent basis i midten av juni, skrev styret i .- Gigantisk oppsideFrem til dette tidspunktet hadde EAM Solar 25 parker i drift.Carnegie-analytiker Preben Rasch-Olsen, som tidligere har rådgitt selskapet, mener aksjen har en gigantisk oppside om søksmålene vinner frem.- Vi er blitt litt klokere på rettssakene selskapet er involvert i gjennom våren. Selskapet er utsatt for svindel, og flere rettskjennelser har gått i EAM Solars favør. Aksjen har en gigantisk oppside hvis søksmålene vinner helt frem, sa han til Finansavisen den gang.