Fond forvaltet av Alfred Berg Kapitalforvaltning har i dag kjøpt 190.000 aksjer i NRC Group, går det frem av en børsmelding tirsdag.Alfred Bergs fond eier etter dette totalt 1.885.509 aksjer i selskapet, tilsvarende 5,34 prosent av selskapet.Aksjen stiger 0,4 prosent til 57 kroner i dagens handel på Oslo Børs.Jan Haudemann-Andersens investeringsselskap Datum er største aksjonær i NRC Group, med 14,44 prosent av aksjene.