IEA: Rebalanseringen vil ta lenger tid enn tidligere antatt

Oljelagrene i OECD-landene steg til nye rekorder i juli, og IEA tror oljeetterspørselen vil oppleve en svakere vekst på grunn av et utfordrende økonomisk klima.

Tidligere har IEA uttalt at de venter en rebalansering i oljemarkedet inneværende år. Nå sier byrået at de tror dette vil ta ni måneder.
Energi
IEA har tidligere ventet balanse i oljemarkedet i løpet av 2016. Nå sier de at dette vil ta "minst ni måneder". Ijekker IEA ned etterspørselsestimatet for 2016 til 1,3 millioner fat per dag, til en samlet etterspørsel på 96,12 millioner fat per dag. Dette er 100.000 fat under tidligere anslag.Samtidig anslår byrået at tilbudssiden vil være 56,7 millioner fat fra non-Opec. Dette er opp 100.000 fat fra tidligere estimater.For 2017 ser IEA en samlet etterspørsel på 97,3 millioner fat per dag, mot tidligere anslåtte 97,5 millioner. Her ventes ingen endring i tilbudssiden fra non-Opec som fortsatt står på 57 millioner fat per dag. Kort før rapporten ble offentliggjort kostet brentoljen 47,80 i spotmarkedet. I skrivende stund, etter at prisbevegelsene har fått noen timer på å stabilisere seg, koster brentoljen 47,29 dollar fatet. Dette tilsvarer en endgang på 1,76 prosent intradag.NB: Trykk play i videoruten øverst dersom ikke avspillingen starter automatisk.