Krever Belgia-oppgjør fra Statkraft

Skattemyndighetene krever oppgjør fra Statkraft for årene 2008-2014 da selskapet sparte skatt ved å ta opp lån i Norge og plasserte dem i Belgia.

Saken omfatter 70 milliarder kroner som det heleide kraftselskapet har plassert i Belgia og dermed betalt mindre skatt enn det ville ha gjort i Norge, skriver Aftenposten.I regnskapet for 2015 skriver Statkraft at de har «mottatt varsel fra norske skattemyndigheter om endring av ligning for inntektsårene 2008– 2014 vedrørende investeringen i datterselskapet Statkraft Treasury Centre SA i Belgia».Selskapet skriver imidlertid at varselet er av foreløpig karakter og inneholder en rekke forbehold. Det avslutter med å skrive at det er uenig i at det er rettslig grunnlag for å endre ligningene. Statkraft skal nå gi sitt tilsvar.– På generelt grunnlag kan jeg si at det ligger mye grundig arbeid bak når vi sender et varsel, sier Vegard Kristiansen, leder av Sentralskattekontoret for storbedrifter.