Prosafe har utstedt 4.376.600.000 nye A-aksjer i tilknytning til den rettede emisjonen som ble avsluttet 12. juli, går det frem av en børsmelding tirsdag.Aksjene vil bli levert til kjøperne mot betaling 14. september.Etter dette, men før konverteringen av obligasjoner til A-aksjer, har Prosafe 4.636.170.359 aksjer utestående, inklusive 259.570.359 ordinære aksjer.Etter konverteringen 16. september vil selskapet ha 259.570.359 ordinære aksjer og 5.773.436.250 A-aksjer, altså 6.033.006.609 aksjer i alt.