Total Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 618, er i ferd med å avslutte boringen av un­dersøkelsesbrønn 1/5-5. Brønnen klassifiseres som tørr, melder Oljedirektoratet. Brønnen er boret om lag 40 kilometer nordvest for Ekofisk-feltet og 320 kilometer sørvest for Stavanger.Brønnen påtraff om lag 80 meter tykk sandstein i Ulaformasjonen med moderat til dårlig reservoarkvalitet. Reservoaret har kun spor av gass.Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 618.Havdypet er 70 meter. Brønnen vil nå bli plugget og forlatt. Brønnen ble boret med boreriggen Maersk Gallant.Total E&P Norge står oppført med 60 prosent andel av lisensen, Petoro og ENGIE E&P Norge med 20 prosent hver.