Det kan være flere milliarder fat olje i Barentshavet

Det er særlig knyttet stor spenning til grenseområdet mot Russland

Energi

 – Dersom alle prognoser slår til og alle usikkerhetsfaktorer slår ut positivt så snakker vi om milliarder av fat, forteller Kristian Kråkenes til NRK.Han er letesjef i Kufpec, som er den internasjonale virksomheten til Kuwaits statlige oljeselskap Kuwait Petroleum Corporation, KPC.Norges hittil største felt, Statfjord, har produsert fem milliarder fat olje siden oppstarten på slutten av 1970-tallet. Det er teknologien bak de nyeste seismiske undersøkelsene som er forklaringen på oljehåpet.– Tidligere har man stort sett hatt et todimensjonalt bilde skapt av linjer på kryss og tvers. Nå har vi imidlertid 3D-data som gjør at vi får et betydelig bedre bilde, forklarer han.– Vi ser flere områder som ligger rimelig grunt, som er store i utstrekning og som kan inneholde reservoarer. Dette gjelder blant annet området mot den norsk-russiske delelinjen sørøst i Barentshavet, sier Kråkenes.Statoils letesjef Jez Averty, sier et stort funn i nord naturligvis vil være viktig for Statoil.– Men Barentshavet er enda viktigere for Norge som nasjon, fordi her ligger det største potensial for et framtidig funn av store volum, sier Avery. (©NTB)

barentshavet
statoil
Nyheter
Energi