Baker Hughes riggtelling for USA viste at det var 553 rigger i operasjon per 21. oktober Det er 14 flere enn for en uke siden.Totalt var det 696 olje- og gassrigger i operasjon i USA, Canada og Mexico per 21. oktober. Det er åtte færre enn uken før.Antall amerikanske oljerigger steg med 11, til 443. Antallet gassrigger var 108, opp tre fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 143 rigger i drift, ned 22 fra uken før. I Mexicogulfen var det 23 rigger i drift, uendret fra uken før.