Fagforbundet vil verne Lofoten og Vesterålen

LOs største forbund, Fagforbundet, varsler kamp for å oppnå vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Gerd Kristiansen - Foto - Scanpix

I forkant av LO-kongressen neste år har Fagforbundet levert et forslag om at «Norges olje- og gassproduksjon må trappes ned i tråd med målene i Parisavtalen, dette gjelder særlig sårbare og verneverdige områder», ifølge VG.Forbundsleder Mette Nord i Fagforbundet bekrefter at de sårbare områdene de tenker på, er Lofoten, Vesterålen og Senja. Det bryter ganske kraftig med handlingsprogrammet som LO-kongressen samlet seg om for fire år siden: «LO vil arbeide for igangsetting av konsekvensutredninger i de stengte og uåpnede delene av Barentshavet, Norskehavet og Skagerrak».Forbundsleder Leif Sande i LO-forbundet Industri Energi sier det blir kamp om forslaget.– Vi står på at det er viktig å konsekvensutrede Lofoten og Vesterålen, fordi det er viktig for arbeidsplasser og Norges inntekter, sier han.– Hvis Norge legger ned sin olje- og gassproduksjon, vil det ikke gi noen klimaeffekt, fordi etterspørselen er der og andre vil levere. (©NTB)