Ferske oljeestimater fra IEA

IEA har nå publisert sin månedsrapport for oktober.

Energi

Det internasjonale energibyrået (IEA) oppjusterer sine estimater for oljeetterspørselen i 2017 med 190.000 fat per dag til 97,51 millioner fat per dag, melder de i sin siste månedsrapport.Etterspørselen for 1. kvartal heves med 250.000 fat per dag, mens 2. kvartal oppjusteres med 170.000 fat per dag.For 3. og 4. kvartal oppjusteres etterspørselsestimatene med 190.000 fat per dag.For 2016 anslår IEA en etterspørsel på 96,28 millioner fat per dag, tilsvarende en oppjustering på 160.000 fat per dag.Etterspørselsanslaget for 1. kvartal oppjusteres med 100.000 fat per dag, og 2. kvartal oppjusteres med 190.000 fat per dag. For 3. og 4. kvartal oppjusteres anslagene med henholdsvis 150.000 og 180.000 fat per dag.De melder også at de øker «call on Opec»-anslaget for 2017 med 200,000 fat per dag til 33,4 millioner fat per dag. For 2016 anslås det 32,7 millioner fat per dag.IEA skriver at selv om markedet nå beveger seg mot en normalisering, tror de tilbudsoverskuddet vil vedvare ut første halvår 2017. De påpeker imidlertid at om Opec får på plass en avtale om et produksjonsmål på 32,5-33,0 millioner fat per dag kan markedet komme raskere i balanse.

iea
oljeetterspørsel
Nyheter
Energi