Fitch:Høy skattebyrde kan senke Pemex

Kredittvurderingsbyrået Fitch skriver i en rapport at det mexicanske oljeselskapet, Pemex, kan gå konkurs. 

AP Photo/Dario Lopez-Mills

En sensitivitetsanalyse som TDN Finans har fått tilgang til, indikerer at insolvens kommer fra høye skatter, en utilstrekkelig støttepakke og de langsiktige effektene av reduksjoner i driftsinvesteringer. Fitch skriver at Mexicos myndigheter krever utbytte fra Pemex i form av høye skatter, noe selskapet tar opp lån for å dekke. Dette gjøres i stedet for at myndighetene selv tar opp lån for å dekke budsjettunderskuddet. Ifølge analysen er det dermed lite sannsynlig at selskapet får en positiv fri kontantstrøm i overskuelig fremtid. Videre hetere det at en forlenget periode med reduksjoner i investeringer øker operasjonell risiko og truer langsiktig levedyktighet.«Pemexs kapitalinvesteringer har ligget under implisitte erstatningskostnader og er ikke høye nok til å demme opp for en reduksjon i produksjonen. De varslede investeringskuttene vil trolig restarte en nedgang i produksjonen og påviste reserver, og livslengden til reservene kan også avta», skriver Fitch-analytikerne ifølge TDN Finans.