Flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for USA viser at det blir stadig flere rigger i drift.

Baker Hughes riggtelling for USA viste at det var 539 rigger i operasjon per 14. oktober. Det er 15 flere enn for en uke siden.Totalt var det 704 olje- og gassrigger i operasjon i USA, Canada og Mexico per 14. oktober.Antall amerikanske oljerigger steg med 4, til 432. Antallet gassrigger var 105, opp 11 fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 165 rigger i drift, uendret fra uken før. I Mexicogulfen var det 23, også der uendret fra uken før.Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart