Flere rigger i drift

Baker Hughes' riggtelling for USA viser flereenheter i drift.

Energi

Baker Hughes riggtelling for USA viste at det var 524 rigger i operasjon per 7. oktober. Det er to mer enn for en uke siden.Totalt var det 689 olje- og gassrigger i operasjon i USA, Canada og Mexico per 7. okotber, opp fem fra uken før.Antall amerikanske oljerigger steg med tre, til 428. Antallet gassrigger var 94, ned to fra uken før.Riggtellingen for Canada viste i samme periode 165 rigger i drift, opp tre fra uken før. I Mexicogulfen var det 22 rigger i drift, opp én fra uken før.Baker Hughes riggtelling Interaktivt riggkart

rigg
riggtelling
baker hughes
usa
canada
Nyheter
Energi