Gass- og kondensat-funn i Nordsjøen

Det er gjort et gass/kondensat-funn nordøst for Martin Linge-feltet i Nordsjøen.

Total E & P Norge, operatør for utvinningstillatelse 043, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 30/4-3 S. Brønnen ble boret nordøst på Martin Linge-feltet.Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen).Brønnen påtraff gass og kondensat i Tarbert-, Ness- og Etiveformasjonen i Brentgruppen. Reservoarkvaliteten var god, opplyser Oljedirektoratet.Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 2 og 11 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Brønnen ble formasjonstestet. Maksimum produksjonsrate var på 2,4 millioner standard kubikkmeter (Sm3) gass/strømningsdøgn gjennom en 48/64 tommers dyseåpning.Brønnen har tilført tilleggsressurser til Martin Linge-utbyggingen og er komplettert med hensikt å sette den i produksjon ved oppstart av feltet.30/4-3 S er den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 043. Tillatelsen ble tildelt i 1976.Brønnen ble boret med boreinnretningen Mærsk Intrepid.Total E & P Norge eier 51 prosent av lisensen, mens Petoro AS og Statoil Petroleum AS eier henholdsvis 30 og 19 prosent.