Oljeprisen klatrer. Brent-olje med oktober-levering stiger 0,7 prosent til 51,85 kroner. Ifølge Reuters mener flere eksperter markedet kan være nærmere en balanse enn antatt. Finansielle aktører øker sine posisjoner for stigende priser.Oljekonsulent Jarand Rystad gjentar sine forventninger til høyere priser og spår at prisen vil være 100 dollar per fat i juli 2020. - Vi tror at det faktisk nå pågår et lagertrekk og at tilbudet i realiteten er lavere. Hvis OPEC klarer å holde på det de har sagt, så kan vi se et tilbudstrekk også gjennom 2017 og da vil ting begynne å skje med oljeprisen, sa Rystad ifølge nyhetsbyrået på en oljekonferanse i regi av DN i Oslo.- Vi tror vi er tilbake på tresifret oljepris i juli 2020. Frem til 2020 er det bare skiferolje som kan levere ting som ikke er besluttet nå. Offshoreprosjektene vil ikke være aktuelle på så kort tidshorisont, sier Rystad.