Foreløpige produksjonstall i september viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 1.591.000 fat olje, NGL og kondensat, melder Oljedirektoratet.Væskeproduksjonen fordeler seg på 1.375.000 fat olje, 186.000 fat NGL og 30.000 fat kondensat.Sammenlignet med august falt produksjonen 18 prosent, tilsvarende 344.000 fat per dag.Den svakere produksjonen skyldes blant annet at flere felt har vært stengt for vedlikehold.Det totale gassalget endte på 6,4 milliarder standard kubikkmeter (GSm3), 1,6 GSm3 mindre enn måneden før.Endelige tall for august viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på cirka 1,572 millioner fat olje, 0,364 millioner fat NGL og kondensat, og totalt 98,0 GSm3 gass for salg.Det meste som er blitt produsert på norsk sokkel i løpet av en måned var i juli 2000. Da ble det i snitt produsert 3,3 millioner fat olje hver dag.