Kraftig opptrapping av energistreiken

El og IT Forbundet varsler kraftig opptrapping av streiken i energisektoren og tar ut samtlige medlemmer fra mandag. Nesten 1.100 montører da vil være omfattet.

Foto: Scanpix

 Nå tar vi ut alt og alle. Vi har sett oss lei på motpartens manglende vilje til å se på løsninger som kan ende konflikten, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder i EL og IT Forbundet.Han sier uttaket kan få dramatiske konsekvenser: Alt av vedlikehold av strømnettet settes på hold, og feil blir ikke rettet.– Folk og bedrifter kan miste strømmen. Det er beklagelig, men vi gir selvsagt dispensasjoner dersom liv og helse er i fare. Målet er først og fremst å få KS Bedrift til å forhandle om akseptable løsninger, sier Fornes.– Høyere belastningMed opptrappingen er 1.091 energimontører i 73 selskaper i streik fra og med arbeidstidens start mandag. Så å si hele landet er berørt.Ifølge El og IT Forbundet dreier konflikten seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene. Den typiske beredskapsvakten er på sju i døgn i strekk, hver femte uke gjennom hele året.– KS ønsker å frata våre medlemmer ti hviledager i året, selv om vaktbelastningen ikke har blitt lettere. Våre medlemmer forteller at vaktene blir tøffere med mer ekstremvær, større vaktområder, mindre bemanning og null i responstid. De er villig til å streike så lenge som nødvendig, sier Fornes.ArbeidsmiljølovenHos energiselskaper i NHO har beredskapsvakter allerede tariffestet den avspaseringsordningen EL og IT Forbundet krever hos KS Bedrift, påpeker fagforeningen.Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven. Den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe sju timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år.Etter siste opptrapping har 704 ansatte i 38 bedrifter vært ute i streik, de aller fleste i EL og IT Forbundet. I den varslede opptrappingen fra mandag vil ytterligere 387 ansatte ved 35 nye energibedrifter være omfattet. (©NTB)