OPEC: - Så mye steg oljeproduksjonen

«Non-OPEC» sørget for det aller meste.

Ronald Zak
Energi

OPEC er nå ute med sin månedsrapport for oktober.Ifølge denne viser foreløpige tall at verdens oljeproduksjon steg 1,46 millioner fat per dag fra september - til 96,4 millioner fat per dag.Brorparten av denne økningen - 1,24 millioner fat - skjedde utenfor OPEC.EtterspørselEllers blir anslaget for verdens oljeetterspørsel i 2016 estimert til 94,4 millioner fat per dag, 13.000 fat mer enn i september-rapporten.Dette peker mot en etterspørselsvekst på 1,23 millioner fat per dag, ettersom 2015-etterspørselen var 93,17 millioner fat per dag.Av dette ventes OECD å bidra med 0,28 millioner fat.Anslaget for 2017-etterspørselen er også jekket opp med 13.000 fat, til 95,56 millioner fat per dag.OPEC ser dermed for seg en ytterligere vekst i etterspørselen til neste år, nærmere bestemt på 1,16 millioner fat per dag.Her ventes OECDs bidrag til veksten på mer beskjedne 0,1 millioner fat.Etterspørselen etter OPEC-olje i 2016 er estimert til 31,8 millioner fat per dag, opp fra 31,67 millioner fat i september-rapporten.I 2015 var etterspørselen etter OPEC-olje 30,0 millioner fat per dag.I 2017 er etterspørselen etter OPEC-olje ventet å øke ytterligere, nærmere bestemt til 32,6 millioner fat per dag.Etterspørselen er da oppjustert fra 32,48 millioner fat sammenlignet med september-rapporten.TilbudPå tilbudssiden anslår OPEC tilbudet av olje fra land utenfor organisasjonen (non-OPEC supply) til 56,3 millioner fat per dag i 2016, en nedjustering på 10.000 fat fra forrige rapport.Det vil i så fall tilsvare et fall i tilbudet på 0,68 millioner fat per dag fra 2015 til 2016. I september-rapporten ble det estimert et fall i tilbudet på 0,61 millioner fat per dag.USA ventes å sørge for over 60 prosent av de 0,68 millioner fatene, nemlig 0,42 millioner fat per dag (fra 14,04 til 13,62 millioner fat per dag).I 2017 venter OPEC en produksjon på 56,54 millioner fat per dag, som er en oppjustering på 20.000 fat fra september-rapporten.USA-produksjonen ventes riktignok å falle 0,16 millioner fat per dag (fra 13,62 til 13,46 millioner fat), men dette veies opp - og vel så det - av en produksjonsøkning i Latin-Amerika.Fra å vente en vekst i tilbudet på 0,2 millioner fat fra 2016 til 2017 (i september-rapporten), venter OPEC nå en vekst på 0,24 millioner fat.OPEC-produksjonen  i september 2016 var 33,39 millioner fat per dag, og steg dermed rundt 220.000 fat fra august.Til slutt holder OPEC sine estimater for vekst i verdensøkonomien uendret. Det vil si 2,9 prosent i 2016 og 3,1 prosent i 2017.Hele rapporten her.Brent november-olje stiger onsdag ettermiddag 0,1 prosent til 52,44 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp marginalt til 50,80 dollar fatet.

opec
oljeproduksjon
skiferolje
usa
Nyheter
Energi