Ifølge en melding fra Energiforbundet SAFE mandag, har Statoil valgt å terminere kontrakten med Stena Don på Troll-feltet.Kontrakten skulle egentlig vare til februar 2017, men nå vil riggen stå uten oppdrag fra november, melder TDN Finans. - Beskjeden vi har fått fra bedriften er at oppdragsgiver Statoil ikke har boreprogram for riggen etter at den pågående boreoperasjonen avsluttes i begynnelsen eller midten av november. Det ligger derfor an til at riggen må gå i opplag i påvente av ny kontrakt. Trøsten er at Stena Don har meget god «karakterbok», og vi håper derfor at tiden i opplag blir forholdsvis kort, sier leder i SAFE i Stena, Stig-Rune Refvik180 ansatte blir berørt av kontraktstermineringen, og Refvik håper derfor at riggen kan holdes «varm» og klar for nye oppdrag på norsk sokkel.Riggen var gjennom en femårsklassing for knapt et år siden. Samtidig har Stena Drilling investert i en moderne utstyrspakke, noe som gjør at totale investeringer i riggen trolig beløper seg til nærmere 1,5 milliarder kroner, ifølge meldingen som TDN Finans gjengir.