Statoil unngår sluttpakker og offshore-oppsigelser?

Statoil kan trolig ta ut effektiviseringspotensiale uten bruk av sluttpakker eller oppsigelser.

Statoil har tidligere opplyst at det er potensial for å «effektivisere» 600 årsverk på sokkelen i løpet av de neste tre årene, noe som har fått fagforeningene til å bryte samarbeidet med ledelsen, men ifølge Sysla.no tyder alt nå på at man unngår nedbemanninger offshore. – Det verdt å understreke at det ikke er besluttet at 600 stillinger skal vekk. En betydelig del vil bli redusert gjennom naturlig avgang siden mange går av med pensjon. Videre vil enkelte felt gå ut av produksjon de neste årene, samtidig som nye stillinger kommer til når nye felt skal settes i produksjon. Feltene Gina Krog, Aasta Hansteen og Johan Sverdrup kommer alle i produksjon de neste tre årene. I sum gjør dette at vi trolig kan ta ut effektiviseringspotensialet uten bruk av sluttpakker eller oppsigelser, sier pressekontakt Morten Eek i Statoil til nettstedet.– Vi er heldige som har nye plattformer som kommer i drift. Men dette endrer ikke på det faktum at den nye modellen vil redusere bemanningen og kompetansen på den enkelte plattformen som allerede er i drift. Det er kjernen i vår kritikk, sier leder Terje Enes i Safe sokkel.