Statsråd Lien mener oljenæringen må forvente strengere klimatiltak

Strengere globale klimatiltak vil kunne framskynde stengingen av norske oljefelt, bekrefter olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Energi

Han mener klimapolitikk først og fremst handler om å endre måten markedene fungerer på. Endringene kan få konsekvenser også for norsk oljeproduksjon.– Parisavtalen tilsier at vi må forberede oss på strengere og dyrere klimatiltak. Det vil påvirke lønnsomheten ved både bruk og produksjon av energi, sier olje- og energiministeren til NTB.Ifølge Lien er norsk olje- og gassnæring godt forberedt på innstrammingene. Likevel kan endringene forkorte perioden norske oljefelt er lønnsomme og drivverdige.– Jeg kan ikke utelukke at enkelte felt kan bli stengt tidligere som følge av stadig strengere global klimapolitikk, sier Lien. (©NTB)

tord lien
Nyheter
Energi